hit counter

Kuinka valita hyvä domain yritykselle?

Yrityksen verkkonäkyvyys on nykypäivänä äärimmäisen tärkeä menestystekijä, ja yksi keskeisimmistä verkkotunnukseen liittyvistä päätöksistä on valita sopiva domain eli verkkotunnus.

Domain toimii yrityksen digitaalisena osoitteena internetissä ja on asiakkaille sekä kumppaneille tärkeä ensivaikutelman lähde. Tässä artikkelissa käsittelemme, miten valita hyvä domain yritykselle ja mitä tärkeitä seikkoja on huomioitava tätä päätöstä tehtäessä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota kattava opas hyvän domainin valintaan yritykselle. Tutkimme erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat onnistuneeseen domainin valintaan, kuten brändin rakentamiseen, hakukonenäkyvyyteen, domainin yhteneväisyyteen yrityksen nimen kanssa, domainin pituuteen ja helppolukuisuuteen, oikean domainpäätteen valintaan, tekijänoikeus- ja tavaramerkkiongelmiin, hakukoneoptimoinnin (SEO) huomioimiseen sekä oikeiden työkalujen ja palveluiden käyttöön domainin rekisteröintiä varten.

Lopuksi annamme vinkkejä harkitsemaan ja pyytämään palautetta, jotta voit tehdä päätöksen, joka tukee parhaiten yrityksesi tavoitteita.

Mikä on domain ja sen merkitys yritykselle

Domain (verkkotunnus) on verkon tunnistetieto, joka yhdistää yrityksen nimen tai toiminnan yksilölliseen IP-osoitteeseen. Se mahdollistaa käyttäjille pääsyn yrityksen verkkosivustolle selkeän ja helposti muistettavan osoitteen kautta. Hyvin valittu domain voi tuoda lukuisia etuja yritykselle, kuten paremman brändin tunnistettavuuden, helpomman löydettävyyden hakukoneissa ja lisää luottamusta asiakkaiden keskuudessa.

Brändin tunnistettavuus ja muistettavuus

Yrityksen brändin tunnistettavuus on ratkaisevan tärkeää kilpailukyvyn kannalta. Domain toimii käytännössä yrityksen verkkotunnuksena ja digitaalisena nimenä. Hyvin valittu domain tukee brändin tunnistettavuutta ja auttaa erottumaan kilpailijoista. Yksinkertainen, selkeä ja helposti muistettava domain tekee vaikutuksen asiakkaisiin ja auttaa heitä löytämään yrityksesi uudelleen.

Malliesimerkki hyvästä verkkotunnuksesta yritykselle on business.fi

Domainin vaikutus hakukonenäkyvyyteen

Hakukoneet ovat yksi tärkeimmistä kanavista, joiden kautta potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksesi verkkosivuston. Hyvä domain voi parantaa hakukonenäkyvyyttä ja optimoida verkkosivustosi löydettävyyttä hakutuloksissa.

Valitse domain, joka heijastaa yrityksesi toimialaa ja sisältää relevantteja avainsanoja, jotta se houkuttelee oikean kohdeyleisön ja parantaa sijoitustasi hakukoneresulteissa.

Vaikutus luottamukseen ja ammattimaiseen imagoon

Yrityksen verkkotunnus voi myös vaikuttaa asiakkaiden luottamukseen yritystä kohtaan. Ammattimaisesti ja huolella valittu domain viestii luotettavuutta ja vahvistaa yrityksesi imagoa. Pidä mielessä, että epäselvä tai epäammattimainen domain saattaa herättää epäilyksiä ja vähentää potentiaalisten asiakkaiden luottamusta.

Domainin tulisi vastata yrityksen nimeä tai toimintaa

Kun valitset domainia yrityksellesi, on tärkeää, että se liittyy jollain tavalla yrityksen nimeen tai toimintaan. Yhteneväisyys auttaa asiakkaita yhdistämään yrityksen nimen suoraan verkkosivustoon ja helpottaa siten muistettavuutta. Jos mahdollista, yritä saada domain, joka vastaa täsmälleen yrityksen nimeä. Tämä tekee yrityksen brändistä johdonmukaisen ja yhtenäisen.

Vältettävät sudenkuopat nimivalinnoissa

Domainia valitessa on vältettävä sudenkuoppia, jotka saattavat haitata yrityksen menestystä. Nämä ovat pitkälti samoja, kuin valittaessa yrityksen nimeä.

Älä valitse liian kapeaa tai liian spesifiä domainia, joka rajoittaa yrityksen laajentumismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vältä myös liian monimutkaisia tai hankalia kirjoitusasuja, jotka voivat johtaa kirjoitusvirheisiin tai hankaluuksiin domainin muistamisessa.

Esimerkki sudenkuopasta: Jos yrityksesi myy kukkia, domain ”parhaatkukat.fi” voi olla hyvä valinta.

Harkitse kansainvälisiä ja maakohtaisia domainpäätteitä

Jos yrityksesi toimii kansainvälisesti tai suunnittelet kansainvälistä laajentumista, harkitse käyttäväsi kansainvälisiä domainpäätteitä, kuten .com, .net tai .org. Nämä ovat yleisesti tunnettuja ja käytettyjä päätteitä, jotka ovat hyvä valinta laajemmalle yleisölle.

Toisaalta, jos yrityksesi toiminta on pääasiassa rajoittunut tiettyyn maahan, voi olla järkevää valita maakohtainen domainpääte, kuten .fi Suomessa tai .de Saksassa. Maakohtainen domainpääte voi viestiä asiakkaille, että yrityksesi on paikallinen ja palvelee heidän aluettaan.

Lyhyet ja ytimekkäät domainit

Lyhyt ja ytimekäs domain on usein helpompi muistaa ja kirjoittaa oikein. Pidä domainin pituus mahdollisimman lyhyenä, mutta älä kuitenkaan tingi sen merkityksellisyydestä. Yritä välttää pitkiä sanayhdistelmiä tai liian monia sanoja domainissa. Selkeä ja lyhyt domain auttaa varmistamaan sen, että asiakkaat löytävät yrityksesi helposti ja nopeasti.

Esimerkki hyvästä lyhyestä domainista: ”terveyskauppa.fi”

Vältetään monimutkaisia kirjoitusasuja ja välimerkkejä

Varmista, että domainisi on helppo kirjoittaa oikein ja että se kuulostaa selkeältä ääneen lausuttaessa. Vältä käyttämästä erikoismerkkejä, välilyöntejä tai numeroita, sillä ne saattavat aiheuttaa sekaannusta.

Esimerkki selkeästä ja helppolukuisesta domainista: ”pihapuutarha.fi”

Huomioi merkitys ja konteksti

Varo myös mahdollisia sanayhdistelmiä, jotka saattavat tulkita väärin tai joilla on eri merkityksiä eri kielissä. Varmista, että domain ei vahingossa viittaa epätoivottuihin assosiaatioihin tai aiheuta väärinkäsityksiä.

Esimerkki epäonnistuneesta domainista: ”kovaässät.fi” voi olla hankalasti tulkittavissa tai väärinymmärrettävissä.

Yleisimmät domainpäätteet ja niiden käyttötarkoitukset

Domainpäätteitä on lukuisia erilaisia, ja jokaisella niistä voi olla oma käyttötarkoituksensa. Yleisimpiä ja tunnetuimpia domainpäätteitä ovat:

 1. .com: Käytetään yleisesti kaikenlaisiin verkkosivustoihin. Se on laajalti tunnettu ja hyvä valinta, jos yrityksesi toimii kansainvälisesti tai tavoittelee laajaa yleisöä.
 2. .net: Alun perin tarkoitettu verkkojen ja teknologiayritysten käyttöön, mutta nykyisin sitä käytetään monenlaisissa verkkosivustoissa.
 3. .org: Usein yhdistetään voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin ja järjestöihin.
 4. .fi, .se, .de jne.: Maakohtaiset domainpäätteet, jotka ovat suunnattu tietyille maille tai alueille.

Kansainväliset vs. maakohtaiset domainpäätteet

Jos yrityksesi toimii kansainvälisesti tai suunnittelet kansainvälistä laajentumista, yleensä .com-päätettä pidetään yleismaailmallisimpana ja suositeltavimpana vaihtoehtona. Se on laajalti tunnettu ja käytetty, ja monet ihmiset automaattisesti olettavat yrityksen käyttävän .com-päätettä.

Toisaalta, jos yrityksesi toimii pääasiassa tietyllä maantieteellisellä alueella, maakohtainen domainpääte voi olla hyvä valinta. Esimerkiksi suomalainen yritys voi harkita .fi-päätettä, sillä se viestii paikallisuutta ja luo luottamusta suomalaisille asiakkaille.

Erityispäätteet erikoistarkoituksiin

On myös olemassa erityispäätteitä, jotka on suunnattu tietyille toimialoille tai organisaatiotyypeille. Esimerkiksi .edu on tarkoitettu koulutuslaitoksille, .gov viranomaistahoille ja .biz liike-elämälle.

Ennen kuin teet päätöksen domainpäätteen suhteen, harkitse huolellisesti yrityksesi tarpeita ja tavoitteita. Valitse sellainen domainpääte, joka tukee parhaiten brändisi tunnistettavuutta ja verkkonäkyvyyttä.

Domainin tarkistaminen tavaramerkki- ja rekisteröintitietokannoista

Ennen kuin rekisteröit tai valitset tietyn domainin, on tärkeää varmistaa, ettei se loukkaa muiden yritysten tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä. Tee perusteellinen tarkistus tavaramerkki- ja rekisteröintitietokannoista, jotta voit välttää potentiaaliset oikeudelliset ongelmat tulevaisuudessa.

Vältä toisten yritysten brändien hyväksikäyttöä

On ehdottomasti vältettävä toisten yritysten brändien tai tunnettujen tavaramerkkien hyväksikäyttöä omassa domainvalinnassa. Se ei vain johda oikeudellisiin ongelmiin, vaan myös vahingoittaa yrityksesi mainetta ja luotettavuutta. Valitse aina ainutlaatuinen ja omaan liiketoimintaasi liittyvä domain, joka tukee brändisi identiteettiä.

Esimerkki huonosta käytännöstä: Jos yrityksesi ei ole virallinen Applen jälleenmyyjä, älä valitse domainia ”applemyynti.fi”.

Neuvoja ja apua ammattilaisilta

Jos olet epävarma tai huolestut mahdollisista tekijänoikeus- tai tavaramerkkiongelmista, harkitse asiantuntijan, esimerkiksi lakimiehen tai tavaramerkkiasiantuntijan, konsultaatiota. He voivat auttaa sinua tekemään oikean päätöksen ja varmistaa, että valitsemasi domain on turvallinen ja sopiva yrityksellesi.

Muista, että tekijänoikeus- ja tavaramerkkisäännökset ovat voimassa myös verkossa, joten niiden noudattaminen on tärkeää.

Avainsanojen huomioiminen domainissa

Hakukoneoptimointi (SEO) on tärkeä osa verkkonäkyvyyttä, ja domain voi vaikuttaa suoraan siihen, miten hyvin yrityksesi sivusto sijoittuu hakutuloksissa. Yksi tärkeä seikka on avainsanojen huomioiminen domainissa.

Pyri sisällyttämään relevantteja avainsanoja domainiin, jotka liittyvät yrityksesi toimialaan tai tarjoamiin palveluihin. Avainsanat auttavat hakukoneita ymmärtämään, millaisille hakutermeille verkkosivusi ovat relevantteja, ja siten parantavat sijoitustasi hakutuloksissa.

Esimerkki avainsanojen huomioimisesta: Jos yrityksesi tarjoaa kiinteistönvälityspalveluita, relevantti domain voi olla esimerkiksi ”kiinteistönvälitysturku.fi”.

Relevanssi hakukoneiden näkökulmasta

Hakukoneet pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisimman relevantteja ja korkealaatuisia hakutuloksia. Siksi on tärkeää, että domainisi liittyy vahvasti siihen sisältöön, jota tarjoat verkkosivustollasi. Valitse domain, joka kuvastaa yrityksesi toimialaa tai palveluita selkeästi. Tällainen relevantti domain vahvistaa hakukoneiden silmissä sivustosi asemaa asiantuntijana kyseisellä alalla ja voi parantaa hakukoneiden luottamusta sivustoasi kohtaan.

Esimerkki relevanssista domainista: Jos yrityksesi tarjoaa luontomatkailupalveluita, relevantti domain voi olla esimerkiksi ”luontoretketlapissa.fi”.

Älä liioittele avainsanojen käytössä

Vaikka avainsanojen huomioiminen domainissa on tärkeää, on tärkeää välttää avainsanojen liiallista liittämistä domainiin. Liian paljon avainsanoja tai keinotekoisesti konstruoituja sanayhdistelmiä voi näyttää epäammattimaiselta ja hämätä sekä kävijöitä että hakukoneita.

Esimerkki liiallisesta avainsanojen käytöstä: ”hierontaterapia-urheiluhieronta-helsinki.fi” vaikuttaa liian pakotetulta ja voi olla hankala muistaa.

Domainien hakeminen ja rekisteröinti

Kun olet päättänyt sopivan domainin, on aika varmistaa sen saatavuus ja rekisteröidä se ennen kuin joku muu ehtii ottaa sen haltuunsa. Voit käyttää erilaisia verkkotunnusten hakupalveluita tarkistaaksesi, onko valitsemasi domain vapaana. Näitä hakupalveluita tarjoavat usein monet verkkotunnuksen rekisteröintipalvelut, jotka voit valita itsellesi sopivimman.

Suositeltavia domain-palveluntarjoajia

On tärkeää valita luotettava ja hyvämaineinen domain-palveluntarjoaja, joka tarjoaa kilpailukykyiset hinnat, hyvän asiakastuen ja käyttäjäystävälliset hallintatyökalut. Tutki eri palveluntarjoajia ja vertaile heidän tarjoamiaan ominaisuuksia ennen päätöksen tekemistä.

Muista myös pitää huolta domainisi rekisteröinnistä ja maksaa vuosittaiset verkkotunnusmaksut ajallaan, jotta varmistat domainin pysymisen sinulla hallussa. Monet palveluntarjoajat tarjoavat myös mahdollisuuden automaattiseen uusimiseen, joka voi helpottaa huolenpitoa domainin voimassaolosta.

Huomioi myös liittyvät palvelut

Kun rekisteröit domainin, saatat samalla haluta hankkia muita liittyviä palveluita, kuten webhotellin tai sähköpostipalvelun. Harkitse näitä tarpeita etukäteen ja tutki, tarjoaako valitsemasi palveluntarjoaja myös näitä lisäpalveluita. Kokonaisvaltainen paketti voi olla kätevä vaihtoehto, kun haluat hallita kaikkia verkkoon liittyviä palveluitasi yhdessä paikassa.

Testaa domainin helppokäyttöisyys ja ääntäminen

Ennen kuin teet lopullisen päätöksen domainista, testaa sitä itse ja pyydä myös muita testaamaan sitä. Kirjoita domain useaan kertaan ja tarkista, että se on helppo kirjoittaa ilman kirjoitusvirheitä. Testaa myös domainin ääntämistä ääneen ja varmista, että se kuulostaa selkeältä ja ymmärrettävältä.

Kysy mielipiteitä kollegoilta ja asiakkailta

Älä pelkää kysyä mielipiteitä muilta ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Kysy kollegoilta, ystäviltä ja asiakkailta heidän mielipiteitään valitsemastasi domainista. He saattavat huomata asioita, joita et itse ole ajatellut, ja heidän palautteensa voi auttaa sinua tekemään paremman päätöksen.

Selvitä mahdolliset kielteiset assosiaatiot

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä varmista myös, että valitsemasi domain ei liity mitenkään kielteisiin assosiaatioihin tai sanoihin, jotka voivat vahingoittaa brändiäsi tai herättää epäluottamusta. Tee perusteellinen tarkistus ja varmista, että domainisi ei sisällä epätoivottuja yhdistelmiä tai merkityksiä.

Huomioi pitkän aikavälin näkökulma

Kun valitset domainia, muista ajatella pitkän aikavälin näkökulmaa. Valitse sellainen domain, joka tukee yrityksesi tulevia tavoitteita ja laajentumismahdollisuuksia. Domainin vaihtaminen myöhemmin voi olla hankalaa ja aiheuttaa menetettyjä liikennettä ja hakukonenäkyvyyttä.

Ole luova, mutta pysy ammattimaisena

Vaikka onkin hyvä olla luova ja omaperäinen domainin valinnassa, muista kuitenkin säilyttää ammattimainen ilme. Liian eksoottiset tai epäselvät domainit saattavat herättää hämmennystä tai olla vaikeasti muistettavissa.

Yhteenveto – Tärkeimmät seikat hyvän domainin valinnassa yritykselle

Valitessaan domainia yritykselleen, on otettava huomioon useita keskeisiä näkökohtia varmistaakseen, että valittu verkkotunnus tukee yrityksen brändiä ja verkkonäkyvyyttä. Tässä artikkelissa olemme käsitelleet tärkeimpiä seikkoja hyvän domainin valinnassa:

 1. Brändin tunnistettavuus ja muistettavuus: Valitse lyhyt, ytimekäs ja helposti muistettava domain, joka tukee yrityksen brändin tunnistettavuutta.
 2. Domainin vaikutus hakukonenäkyvyyteen: Huomioi avainsanojen käyttö domainissa parantaaksesi hakukonenäkyvyyttä ja houkutellaksesi kohdeyleisöä.
 3. Yrityksen nimen ja domainin yhteneväisyys: Valitse domain, joka vastaa mahdollisimman tarkasti yrityksen nimeä tai toimintaa, välttäen liian monimutkaisia tai sekaannusta aiheuttavia valintoja.
 4. Domainin pituus ja helppolukuisuus: Pidä domainin pituus lyhyenä ja selkeänä, välttäen monimutkaisia kirjoitusasuja tai välimerkkejä.
 5. Valitse oikea domainpääte: Harkitse kansainvälisiä vs. maakohtaisia domainpäätteitä, valiten sellainen, joka sopii parhaiten yrityksesi toimialueelle ja tavoitteille.
 6. Vältä tekijänoikeus- ja tavaramerkkiongelmat: Tarkista, ettei valitsemasi domain loukkaa muiden tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä.
 7. Huomioi hakukoneoptimointi (SEO): Sisällytä relevantteja avainsanoja domainiin, mutta älä liioittele niiden käytössä.
 8. Käytä oikeita työkaluja ja rekisteröintipalveluita: Valitse luotettava ja hyvämaineinen domain-palveluntarjoaja, joka tarjoaa tarvittavat palvelut, kuten verkkotunnusten hakupalvelut ja webhotellin.
 9. Käytä harkintaa ja pyydä palautetta: Testaa domainin helppokäyttöisyys ja ääntäminen sekä pyydä mielipiteitä kollegoilta, asiakkailta ja asiantuntijoilta.
 10. Ajattele pitkän aikavälin näkökulmaa: Valitse domain, joka tukee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita ja laajentumismahdollisuuksia.

Lopuksi haluamme korostaa, että hyvin valittu domain voi olla merkittävä tekijä yrityksen verkkonäkyvyyden ja brändin rakentamisessa. Panosta huolellisesti domainin valintaan ja varmista, että se edistää yrityksesi menestystä verkossa.

Toivomme, että tämä artikkeli on tarjonnut hyödyllisiä vinkkejä ja opastusta hyvän domainin valitsemiseen yrityksellesi. Onnea ja menestystä verkkonäkyvyyden parantamisessa!

Jätä kommentti