hit counter

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä evästeet. Tämä on Business.fi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä selostus evästeiden (cookies) käytöstä. Laadittu 8.12.2020. Viimeisin muutos.

1 Rekisterinpitäjä

 1. Business.fi, yhteystiedot.

 

2 Rekisteristä vastaava

 1. Business.fi, yhteystiedot.

 

3 Rekisterin nimi

 1. Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri sekä verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

 

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 1. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään asiakkaan palveluiden tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi (kuten verkkotunnusten rekisteröintiä varten), laskutus- ja yhteystietojen ylläpitämiseksi sekä markkinointiviestien lähettämistä varten seuraavilla oikeusperusteilla: – henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)
 2. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5 Rekisterin tietosisältö

 1. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 1. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 1. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, ellei se ole palvelun toimittamisen ja/tai sopimuksen täyttämisen kannalta välttämätöntä.
 2. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 1. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
 2. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän tulee todistaa rekisterinpitäjälle henkilöllisyytensä.
 3. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 4. Tarkastuspyynnöstä peritään korvaus, mikäli edellisestä tarkistuksesta on kulunut aikaa vähemmän kuin yksi vuosi.

 

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 1. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän tulee todistaa rekisterinpitäjälle henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11 Evästeet

 1. Käytämme sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluidemme parantamiseksi. Käytämme mm. Facebookin seurantapikseleitä ja Google Analytics seurantaohjelmaa sekä siihen liitettyjä mainontaominaisuuksia. Nämä palvelut voivat käyttää evästeitä, jäljitteitä ja vastaavia tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja mittauspalvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.
 2. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään anonyymisti siten, ettei tietoja koskaan voida yhdistää esimerkiksi asiakastietoihin tai muulla tavoin tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

 

12 Suostumukset ja kiellot

 1. Käyttämällä sivustoa ja palvelua, asiakas suostuu oletusarvoisesti tietojensa käyttämisen tulosseurantaa ja kohdennettua mainontaa varten. Tästä on mahdollista kieltäytyä käyttämällä esimerkiksi selaimen Do Not Track -toimintoa. Google Analytics seurantatietojen antamisen voi estää esim. asentamalla selaimeen opt-out lisäosan.